ĐEVIDA DŽAJIĆ, ecc

DIREKTOR

MIRSAD ŠABIĆ

KOMERCIJALA

ANITA MURATAGIĆ

Računovodstvo

ENVER IBRAHIMOVIĆ

VLASNIK/MANAGER

U koliko imate bilo kakve primjedbe na poslovnu politiku, odnos, osoblje društva, nivo naše usluge. Iskreno vas molimo da nas kontaktirate, hvala!